Dobro došli na SME HUB platformu

 

Projekat SME HUB rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koji predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB.

Na osnovu potreba i zahteva multinacionalnih i velikih domaćih kompanija, SME HUB vrši selekciju potencijalnih dobavljača i pruža podršku u uspostavljanju saradnje.

Srpske proizvođačke firme imaju priliku da kroz SME HUB iskoriste svoj potencijal za dodatni razvoj kako bi stvorili priliku za poslovnu ekspanziju. Sve domaće proizvođačke firme koje ispunjavaju zadate kriterijume mogu ući u bazu popunjavanjem formulara u nastavku.

Kriterijumi za učešće su:

- proizvodna delatnost u trajanju od minimum 3 godine

- između 15 i 250 stalno zaposlenih

- da je je firma u domaćem vlasničkom kapitalu od minimum 51%

- minimalan poslovni prihod u 2022. godini 200.000 evra

 

SME HUB će nastojati da pruži podršku vašem poslovanju. 

Sedište

Mesto proizvodnje


Uslov za učešće, minimum 51% u domaćem vlasničkom kapitalu.
Unesite samo numeričke karaktere, bez znaka procenta.

ZastupniciKontakt


Uslov za učešće, minimalno 15 stalno zaposlenih

Poslovni prihod (u hiljadama dinara)

Bilans uspeha
Uslov za učešće, najmanje 200 hiljada evra u 2022. godini

Neto Dobit (u hiljadama dinara)

Bilans uspeha

Ako već sarađujete sa klijentima koji imaju karakter Multinacionalne Kompanije, navedite takve korporacije i proizvode koji su predmet takve saradnjeDa li ste iskoristili neku investiciju koja je doprinela vašem pozicioniranju na tržištu u poslednje tri godine?Dostavljeni podaci će se koristiti samo u svrhu realizacije projekta SME Hub i neće biti deljeni trećim licima.